XXIII sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-10-27, godz. 13:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gm...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania kom...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „P...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Konopiska działalności w zakresie telekomunikacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prze...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria Pierwsza – Tereny Działalności Gospodarczej”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Wschód II”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 161/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zasad przejmowania dróg na terenie Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

17.Sprawy różne i zapytania.

18.Zakończenie obrad.