Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2020-10-02, godz. 08:30

1.Kontrola wykorzystania budżetu przez OSP za I półrocze 2020 r.

2.Kontrola realizacji remontów w gminie za I półrocze 2020 r.

3.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

4.Sprawy różne.