Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

w dniu 2020-06-30, godz. 11:00

1.Finansowa analiza działalności placówek oświatowych gminy za 2019r. Monitoring średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2.Przedstawienie stanowiska w/s projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

3.Planowane remonty na okres wakacyjny w szkołach.

4.Funkcjonowanie SP ZOZ GOZ za 2019r.

5.Plan przygotowania do zajęć wakacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy przy GCKiR.

6.Ocena wykonania budżetu gminy za 2019r.

7.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

8.Sprawy różne.