Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2020-07-06, godz. 08:00

1.Analiza funkcjonowania placówek oświatowych pod względem organizacyjny i finansowym.

2.Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

3.Kontrola utrzymania obiektów szkolnych, wydatki w zakresie zużycia energii i opału po sezonie grzewczym 2019/2020.

4.Analiza dochodów własnych z tytułu najmu lokali użytkowych za I kwartał 2020r.

5.Analiza dochodów własnych z tytułu dzierżawy mienia komunalnego za I kwartał 2020r.

6.Kontrola przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów mienia komunalnego w 2019.

7.Kontrola przetargów inwestycyjnych gminy za I półrocze 2020r.

8.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

9.Sprawy różne.