Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2020-07-02, godz. 08:00

1.Ocena wykonania budżetu za 2019r.

2.Analiza sprawozdania finansowego za 2019r.

3.Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych.

4.Przygotowanie do sezonu letniego, zagospodarowanie obiektów sportowych.

5.Analiza wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych za 2019r.

6.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

7.Sprawy różne.