Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2020-07-01, godz. 10:00

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r.

2.Funkcjonowanie SP ZOZ GOZ pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców

3.Przygotowanie gminy do sezonu wakacyjnego pod względem bezpieczeństwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.