XXI sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-07-07, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)Głosowanie (Zmiana porządku obrad dodanie pkt 13)Głosowanie (Dodanie pkt 14)

3.Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2019r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 178/XX/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 05.06.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik w siedzibą w Widzowie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawa...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Konopiska w ramach: „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie o zapewnieniu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Wschód II”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

15.Sprawy różne i zapytania

16.Zakończenie obrad