XX sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-06-05, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2.Ustalenie porządku obrad

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej na rzecz PHU SZYMBUD Szymon Bartnik z siedzibą w Widzowie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Sprawy różne i zapytania

8.Zakończenie obrad