XIX sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-05-22, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)Głosowanie (Głosowanie w sprawie usunięcia pkt.6 z p...)Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady G...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Konopiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia A...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego w celu utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa)"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

13.Sprawy różne i zapytania.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie stanowiska...)

14.Zakończenie obrad.