Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2020-05-18, godz. 10:30

1.Analiza stanu zagrożenia pożarowego w Gminie Konopiska za 2019r.

2.Ocena działalności poszczególnych jednostek OSP na terenie Gminy Konopiska za 2019r. – sprawozdanie.

3.Analiza Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.