Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2020-05-22, godz. 08:00

1.Analiza funkcjonowania placówek oświatowych pod względem organizacyjny i finansowym.

2.Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r.

3.Kontrola realizacji inwestycji za 2019r.

4.Kontrola utrzymania obiektów szkolnych, wydatki w zakresie zużycia energii i opału po sezonie grzewczym 2019/2020.

5.Kontrola wpływów z opłaty adiacenckiej.

6.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

7.Sprawy różne.