Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

w dniu 2020-05-19, godz. 12:00

1.Plan zatrudnienia nauczycieli na rok szkolny 2020/2021.

2.Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

3.Finansowa analiza działalności placówek oświatowych gminy za 2019 r. Monitoring średnich wynagrodzeń nauczycieli.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.