Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2020-05-21, godz. 08:00

1.Ocena zimowego utrzymania dróg.

2.Analiza wydatków finansowych na bieżące utrzymanie jednostek OSP za 2019 r.

3.Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.