Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2020-05-08, godz. 10:30

1.Analiza pisma wojewody nr NPII.4100.22.2020 dot. miejsca zamieszkania radnego p. Piotra Szczerbaka

2.Sprawy różne.