XVIII sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-05-08, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gm...)

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.Sprawy różne i zapytania.

10.Zakończenie obrad.