Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2020-03-03, godz. 12:00

1.Organizacja sekcji sportowych w Gminie Konopiska.

2.Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2020r.

3.Analiza działalności świetlic szkolnych i wiejskich pod względem merytorycznym za 2019 r.

4.Sprawy różne.