Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2020-02-27, godz. 08:00

1.Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2019 r.

2.Informacja dot. budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach za 2019 r.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.