Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2020-02-26, godz. 11:00

1.Analiza stanu zagrożenia przestępczością kryminalną i wykroczeniami w Gminie Konopiska w 2019 r. - środki podejmowane przez policję, prowadzące do eliminowania zagrożeń przestępczością – sprawozdanie.

2.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa za 2019 r.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.