Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2020-02-21, godz. 08:30

1.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

2.Kontrola poleceń wyjazdów służbowych za 2019 r.

3.Informacja dot. budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach za 2019 r.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.