XVII Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-02-28, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)Głosowanie (Przesunięcie p.5. Podjęcie uchwały w spr...)

3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gmi...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XVI/2020 Rady Gminy Konopiska z 17 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 78/X/03Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap I".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap III".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 40/VI/2019 z dnia 19.02.2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 41/VI/2019 z dnia 19.02.2019r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze Inkasa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwa...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Głosowanie (Głosowanie poprawki do treści paragrafu...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie obrad.