XVI Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-01-17, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie apelu o wsparcie finansowe budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie apelu o wspar...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Wniosek o zmianę stawki w §2.1 a) z 19,0...)Głosowanie (Wniosek o zmianę stawki w §2.1 b) z 17,5...)Głosowanie (Wniosek o zmianę stawki w §2.1 c) z 16,5...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.