Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2019-12-19, godz. 08:00

1.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.