Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu środa, 18 grudnia 2019, godz. 11:00

1.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.