Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-12-17, godz. 12:00

1.Szczegółowa informacja dot. realizacji zadań oświatowych gminy Konopiska za rok szkolny 2018/2019.

2.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.