Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-12-16, godz. 08:30

1.Analiza opłat/składek na rzecz organizacji oprawy muzycznej w trakcie uroczystości pogrzebowych.

2.Kontrola wykorzystania dotacji przez Kluby sportowe i stowarzyszenia za I półrocze 2019 r.

3.Analiza planu inwestycji na 2020 r.

4.Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji na 2020 r.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.