Posiedzenie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

w dniu 2019-12-06, godz. 13:00

1.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.