Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-11-26, godz. 12:00

1.Wizja lokalna szkół Gminy Konopiska w następującej kolejności: 1. SP Łaziec2. ZSP Rększowice3. ZSP Hutki4. SP Jamki-Korzonek5. PP Konopiska6. SP Konopiska7. ZSP Kopalnia8. ZSP Aleksandria