XIV Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-11-12, godz. 12:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gm...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Głosowanie (Punkt 10a. Od budowli : z tym że: Od bu...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.

Głosowanie (Propozycja Komisji Finansów- zwiększenie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

11. Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad.