Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-11-08, godz. 08:00

1.Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych za 9 m-cy 2019 r.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.