Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-11-05, godz. 12:00

1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

2.Projekt stawek podatkowych na 2020 rok.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.