Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu poniedziałek, 4 listopada 2019, godz. 11:30

1.Wykorzystanie budżetu za dziesięć miesięcy 2019 r. przez jednostki OSP.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.