XIII Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-10-25, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gmi...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

9.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie informacji Rz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)

13. Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad.