XIII Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-10-17, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Konopiska.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.