Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-10-25, godz. 08:00

1.Kontrola realizacji remontów w oświacie za 9 m-cy 2019 r.

2.Inwestycje gminne – informacja o realizacji.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.