Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu poniedziałek, 21 października 2019, godz. 08:00

1.Analiza gospodarowania mieniem komunalnym za 9 m-cy 2019 roku.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.