Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-10-22, godz. 12:00

1.Monitoring średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku.

2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

3.Sprawy różne.