XII Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-09-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gmin...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023: a. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników. b. Zapoznanie się z opinią Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. c. Zapoznanie się z regulaminem głosowania. d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Powołanie Komisji Skrutacyjnej )Głosowanie (Przyjęcie regulaminem głosowania )Głosowanie ( Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławn...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prze...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruc...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Górka".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejs...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejsc...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Hutki w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.