Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-09-27, godz. 08:00

1.Kontrola wykorzystania budżetu przez OSP za I półrocze 2019 r.

2.Kontrola realizacji remontów w gminie za I półrocze 2019 r.

3.Kontrola przetargów inwestycyjnych gminy za I półrocze 2019 r.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.