Posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

w dniu 2019-09-26, godz. 08:00

1.Ocena realizacji inwestycji gminnych za I półrocze 2019 r.

2.Ocena przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020.

3.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.