Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu 2019-09-25, godz. 11:00

1.Działalność Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pierwsze półrocze 2019r.

2.Analiza stanu dróg gminnych i transportu rolnego, oraz przygotowanie ich do zimowego utrzymania.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.