wspólne posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych; Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa; Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-08-27, godz. 12:00

1.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

2.Sprawy różne.