XI Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-08-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z dnia 18.06.2019r. oraz 99/X/2019 z 13.08.2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 101/X/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 13.08.2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Zakończenie obrad.