XI Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2018-09-03, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej poprawności.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Konopiska oraz nadanie mu statutu.

3.Zakończenie obrad.