Posiedzenie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu poniedziałek, 12 sierpnia 2019, godz. 08:00

1.Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy.