Posiedzenie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 2019-08-12, godz. 08:00

1.Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy.