Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu poniedziałek, 17 czerwca 2019, godz. 09:00

1.Analiza dochodów własnych z tytułu najmu lokali użytkowych za I kwartał 2019 r.

2.Analiza dochodów własnych z tytułu dzierżawy mienia komunalnego za I kwartał 2019 r.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.