Komisja Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 2019-06-13, godz. 08:00

1.Przygotowanie do sezonu letniego, zagospodarowanie obiektów sportowych.

2.Analiza sprawozdania finansowego za 2018r.

3.Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych.

4.Analiza wydatków na remonty bieżące budynków komunalnych za 2018 r.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.