Posiedzenie członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa.

w dniu środa, 12 czerwca 2019, godz. 11:00

1.Funkcjonowanie SP ZOZ GOZ pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

2.Przygotowanie gminy do sezonu wakacyjnego, pod względem bezpieczeństwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

3.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.