Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu wtorek, 11 czerwca 2019, godz. 12:00

1.Funkcjonowanie SP ZOZ GOZ za 2018r.

2.Plan przygotowania do zajęć wakacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy przy GCKiR.

3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

4.Sprawy różne.