Wspólne posiedzenie członków: • Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, • Komisji Samorządu Terytorialnego i Przestrzegania Prawa • Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-06-04, godz. 13:00

1..Omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach.

2.Sprawy różne.