Posiedzenie członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych.

w dniu 2019-05-21, godz. 12:00

1.Przedstawienie stanowiska w/s projektów organizacyjnych szkół i przedszkola.

2.Planowane remonty na okres wakacyjny w szkołach.

3.Ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

4.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5.Sprawy różne.